NJPW/CMLL Fantasticamania (1/10) Night 1 Results

>> Click Here To Bet On Pro Wrestling and More! <<

NJPW/CMLL Fantasticamania (1/10) Night 1 Results

Show is available on NJPWWorld.com.

Fuego & Ryusuke Taguchi vs. Suzuki-gun (Yoshinobu Kanemaru & Douki)

Fuego pinned Douki via School Boy Rollup. (8:00)

WINNERS: Fuego & Ryusuke Taguchi

Audaz, Guerrero Maya Jr. & Yuya Uemura vs. Namajague, Luciferno & Euforia

Namajague pinned Yuya Uemura via Aleman. (8:34)

WINNERS: Namajague, Luciferno & Euforia

Soberano Jr. & Flyer vs. Negro Casas & Tiger

Soberano Jr. pinned Tiger via Diving Guillotine Drop. (6:30)

WINNERS: Soberano Jr. & Flyer

Angel de oro, Niebla Roja & Titán vs. Sanson, Cuatrero & Forastero

Angel de oro submitted Cuatrero via La Campana. (10:10)

WINNERS: Angel de oro, Niebla Roja & Titán.

Hiroshi Tanahashi, Dulce Gardenia & Yota Tsuji vs. Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & BUSHI)

Hiromu Takahashi submitted Yota Tsuji via Boston Crab. (10:08)

WINNERS: Los Ingobernables de Japon

OKUMURA 25th Anniversary Match: Satoshi Kojima, Caristico & Stuka Jr. vs. OKUMURA, Barbaro Cavernario & Ultimo Gurrero.

OKUMURA pinned Stuka Jr. via Rollup. (11:30)

WINNERS: OKUMURA, Barbaro Cavernario & Ultimo Gurrero.